SH112
Greyheart
2012_0919_sh114c
Brass 24 gauge Sheet Metal, 3" x 3" piece
$2.10
SH113
Greyheart
2012_0919_sh114c
Brass 22 gauge Sheet Metal, 3" x 3" piece
$1.80
SH114
Greyheart
2012_0919_sh114c
Brass 20 gauge Sheet Metal, 3" x 3" piece
$2.30
SH117
Greyheart
2012_0919_sh117b
Brass 20 gauge Sheet Metal, 6" x 6" piece
$12.70
SH116
Greyheart
2012_0919_sh117b
Brass 22 gauge Sheet Metal, 6" x 6" piece
$7.15
Soldout_small
SH115
Greyheart
2012_0919_sh117b
Brass 24 gauge Sheet Metal, 6" x 6" piece
$9.15
SH016
Greyheart
Sh016
Antiqued Brass 24 gauge Sheet Metal, 3" x 3" piece
$6.25
Backtotop_btn